VITKO POSLOVANJE, DESIGN THINKING sredstva za prilagodljivost, kreativnost, sodelovanje, ki je uporabno za vsakega zaposlenega

Ciljna skupina: vsi zaposleni v malih podjetjih, socialni podjetniki, etični in družbeno odgovorni podjetniki

 

Čas trajanja: 90 min

Kotizacija na udeleženca:  120 EUR+ddv

Kdaj: petek, 20. 9. 2019 od 13.30 – 15.00 

Kje: dvorana TOTI DCA, Gorkega 34, Maribor

 

Več o delavnici :

Vitkost (Lean) je prepoznana kot boljši način za nenehni trajni napredek in izboljšave v poslovanju organizacij. Z uporabo strategij in principov vitkega poslovanja lahko vsaka organizacija, ne glede na velikost in področje dela, izboljša svoje delovanje. Vitkost pomeni narediti izdelek oziroma opraviti storitev skladno z zahtevami trga oziroma njegova pričakovanja preseči. Ambicija je delo izvršiti najboljše možno, z uporabo manj virov (v krajšem času, z manj zalogami, z uporabo manj prostora), ustvariti več vrednosti za trg (kupca) in narediti stvari prav že prvič. 

 

Vitkost se osredotoča na procese. Od nas zahteva, da izgube v procesih povežemo z njihovim izvorom, ter da definiramo prave probleme v procesu. Trg nam nobene od izgub v našem procesu ne bo plačal, niti nam ne bo plačal naših ponovljenih aktivnosti (vnovičnih kontrol, popravljanja), če v našem procesu delamo napake. Kupec ne tolerira zamud v dobavah, če dvomi v našo kakovost, bo zahteval dodatne kontrole na naše stroške, večkratno nezadovoljstvo pa bo privedlo do izgube kupca oziroma trga.

Predavateljica:

Lilijana Brajlih 2.jpg

LILJANA BRAJLIH

Liljana Brajlih podjetnica in direktorica Inštituta za revitalizacijo podeželja Potencial, 25 let izkušenj vodenja poslovnih enot in podjetij v dejavnosti izobraževanje odraslih, poslovni inženiring, ustanavljanje podjetji, financiranje poslovanja, delovanje na mednarodnih trgih in pri projektnem delu, specialistka za javna naročila, javne razpise, pionirka socialne ekonomije in zadružništva v Sloveniji.

Uspešno povezuje različne pravne subjekte za doseganje uspešnih zelenih podjetniških zgodb (d.o.o., zavod, zadruga, kmetijsko gospodarstvo, start-up podjetje) in ustvarjanje podpornih podjetniških okolij. Strastna iskalka podjetniških rešitev, kamor spadata tudi vitko poslovanje in design thinking, je ves čas tudi v vlogi mentoriranke in mentorice. trenutno mentorira dve podjetniški operaciji MGRT - Mentorske sheme za socialna podjetja. 
Aktivna članica UO socialnega podjetja Združenje Socialna ekonomija Slovenije in vodja projektnih nalog več evropskih projektov, v katerih je Združenje partner.

Mednarodne listine: certifikat ECDL EXPERT (Hrvaška 2004), Certificiran projektni manager (Certified Project Manager IPMA Level C, Slovensko združenje za projektni management).