ONBOARDING IN MENTORIRANJE

Ciljna skupina: VSI ZAPOSLENI, mladi in stari

 

Čas trajanja: 90 min

Kotizacija na udeleženca:  120 EUR+ddv

Kdaj: petek, 20. 9. 2019 od 9.00 – 10.30

Kje: dvorana TOTI DCA, Gorkega 34, Maribor

 

Več o delavnici:

Onboarding je poznan kot proces podpore predvsem novo zaposlenim s ciljem lažjega doseganja pričakovane produktivnosti z usklajenostjo med njim in organizacijo. Z uporabo kvantne fizike je tak proces lažji za vse vključene, zmanjšuje fluktuacijo in poveča pripadnost organizaciji. Nikola Tesla je utemeljeval misel kot najmočnejšo silo kvantne fizike, ki lahko spremeni kot univerzuma. Zato je misel toliko pomembna. Misel nastaja skozi notranji proces posameznika in se opisuje z besedami. Misel postane beseda, beseda se spremeni v dejanja in realnost, ki postane naše življenje. Ali delo, ko to prenesemo v delovno okolje. Ozavestili bomo moč svojih misli za kreiranje realnosti na področju kadrovanja in odnosov v podjetju za povečanje delovne učinkovitosti na lažji način.

 

»Mentor brca mentoriranca v možgane, da ta ne brca v meglo.« besede ddr. Matjaža Muleja.

Mentorstvo in medgeneracijsko sodelovanje – energija mladih in izkušnje starejših

 

Med- generacijski prenos znanja je danes ena izmed pomembnejših aktivnosti vsakega podjetja.  Nujno moramo zagotoviti prenos tihega znanja med petimi različnimi (starostnimi) generacijami . To lahko zagotovimo z različnimi oblikami mentorstva. Kakšno znanje ste pripravljeni deliti vi z drugimi? Katera nova znanja bi se želeli pridobiti vi?

Predavateljici:

Iris Magajna.png

IRIS MAGAJNA

Iris Magajna, NLP mojstrica in coach za moč notranjega dialoga posameznika za ustvarjanje podpornih okoliščin v realnosti. Pri tem uporablja znanja metod NLP, M2M, CC - zavestnega življenja in čiščenja ter transurfinga. 25 let delovnih izkušenj v kadrovanju, podjetništvu in uporabi teh znanj v praksi tudi kot predavateljica in coach. Njena posebnost je podpora posameznikom, da verjamejo vase in delujejo s srcem na poti do samouresničitve.

  • Ustanoviteljica gibanja Ko dvignem sebe, dvignem Maribor,

  • Članica UO Združenja socialna ekonomija Slovenije,

  • Vodja socialnega podjetja Pupillam.

Zadnja leta večino časa posveča procesnemu mentoriranju podjetnikov z družbeno odgovornim poslom, socialnim podjetnikom, do uspeha (Zelena japka). Verjame, da je z uporabo znanj kvantne fizike, srčne energije in kmečke pameti možno ustvariti zeleno okolje in raj na Zemlji za vsa živa bitja.

ivanuša.jpg

Mag. MIRJANA IVANUŠA BIZJAK

Mag. Mirjana Ivanuša Bizjak, magistra ekonomije - smer management in organizacija, avtorica strokovne literature, esejistka, predavateljica, kadrovska in poklicna ter podjetniška svetovalka na področju turizma, mentorica. Strokovne kompetence je izpolnjevala kot kadrovska svetovalka v podjetju Elektrokovina d.o.o. ter kot vodja kadrovske službe podjetja Marles d.o.o.

 

Trenutno deluje kot:

Sodna izvedenka za področje kadrovske funkcije in podjetništva, višja predavateljica za področje managementa na zasebnem visokošolskem zavodu Alma mater (Maribor) in Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju, predavateljica Višje strokovne šole Academia Maribor, predsednica Društva kadrovskih delavcev Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice, interna presojevalka za standard kakovosti ISO 9001:2000,  sodnica porotnica na Delovnem sodišču Maribor, avtorica številne strokovne literature ter študijskega gradiva