KAKO V PODJETJU ZMANJŠATI STROŠKE IN BITI OKOLJU PRIJAZEN

Ciljna skupina: zaposleni v malih in srednjih podjetjih, socialni podjetniki, etični in družbeno odgovorni podjetniki, družbeno neodgovorni podjetniki

 

Čas trajanja: 90 min

 

Kotizacija na udeleženca:  120 EUR+ddv

 

Kdaj: petek, 20. 9. 2019 od 15.15 – 16.45 

Kje: dvorana TOTI DCA, Gorkega 34, Maribor

 

Več o delavnici:

Poslovno in družbeno-ekonomsko bistvo družbene odgovornosti je pot iz sedanje, osebne, poslovne in družbeno-ekonomske krize. Za uvajanje sprememb je potrebno delovati v smeri rešitev in razmišljati:

  • kaj je cenejše: poštenost in zanesljivost ali stavke, izgubljanje in zato nadomeščanje poslovnih partnerjev (to so tudi zaposleni);

  • kaj je nevarnejše: uničenje lastnih naravnih pogojev za preživetje (npr. s posledicami podnebnih sprememb, ki so posledica sedanjega uničevalnega načina življenja) ali uničenje dela dobička in neoliberalnega monopolnega gospodarstva, ki uničuje tržne odnose (enakopravne konkurence) z ozkimi in kratkoročnimi merili uspeha;

  • kakšno je pravo, ki ne podpira monopolov in pristranskosti, družbena odgovornost dopolnjuje z etiko odgovornosti, soodvisnosti in čim večje celovitosti, podprto z uradno odgovornostjo, preglednostjo, etiko poštenosti, spoštovanjem interesov deležnikov (ne le lastnikov kapitala), pravne države, mednarodnih norm in človekovih pravic;

  • globalni dogovori in smernice UN Global Compact (OZN) in ISO 26000 (ISO) – bistvena globalna dogovora, da je družbena odgovornost pogoj za obstoj človeštva, a kot svetovalna, ne obvezna;

  • da je družbena odgovornost – bistven netehnološki invencijsko-inovacijsko-difuzijskih proces sodobnega človeštva;

  • prednosti za mala podjetja – še v konkurenčnih razmerah ali pa podrejena globalnim gospodarjem, ki so družbeno odgovorni ali pa niso (kar jim pomaga le kratkoročno);

  • in na koncu sklep: družbena odgovornost stane malo, družbena neodgovornost ogromno, vse do obstoja človeštva (s 3. svetovno vojno ali brez nje – zdaj je navidezno ni).

Predavatelja:

Miro Mihec 2.jpg

MIRO MIHEC univ.dipl.ekon

Miro Mihec, univ.dipl.ekon, 10 let prakse v izvajanju izobraževanj, delavnic in storitev s področja etičnega marketinga z družbenim učinkom, vodenje projektov (Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije, Očistimo Slovenijo v enem dnevu, Drnovškovo gibanje za pravičnost in razvoj, gibanje Ko dvignem sebe, dvignem Maribor…), organizacija dogodkov (Neal Donald Walsh v Sloveniji, konference in srečanja za Združenje Socialna ekonomija Slovenije…), soorganizacija Finale Horus nagrade za družbeno odgovornost 2011, finale  družbeno odgovornih praks 2013, Odlikovanje predsednika republike Slovenije za red in zasluge (Očistimo Slovenijo) 2012, Drnovškova mandala 2006.

Matjaž_Mulej.JPG

Ddr MATJAŽ MULEJ

Ddr. Matjaž Mulej je doktor ekonomskih znanosti (s področja teorije sistemov) in doktor menedžmentskih znanosti (s področja inovacijskega menedžmenta), profesor teorije sistemov in inovacij. Deluje na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in v IRDO – Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti, avtor dialektične teorije sistemov in teorije inovativnega poslovanja (za tranzicijske razmere), profesor in raziskovalec (na Cornell U., Ithaca, NY (Fulbright), ZDA), mentor 26 doktorjem in 62 magistrom, dekan in prorektor Univerze v Mariboru (1997-2001), vpisan v register raziskovalcev, član v treh Akademijah znanosti in umetnosti: v Salzburgu (2004), v Parizu (2004), in IASCYS, za sistemske in kibernetske vede (Dunaj, 2010, zdaj Pau, Francija, podpredsednik in predsednik (2002-2010) v International Federation for Systems Research (IFSR), prejeta priznanja v Jugoslaviji, Sloveniji, Mariboru, Univerzi v Mariboru in IRDO ter WOSC (najstarejša mednarodna organizacija za teorijo sistemov in kibernetiko).