Nikola Tesla: “Človeško telo je stroj kozmičnih energij!”

“Že ena misel lahko spremeni tok Univerzuma.”

Po Nikoli Tesla je človek skupek zgoščenih vibracij, kakor tudi naša čustva in misli. 

Ko teorijo kvantne fizike prenesemo v poslovne procese, nastanejo procesi višjih vibracij za celovitost, ki optimizirajo delovanje podjetij, povečajo učinek in zadovoljstvo zaposlenih in zmanjšajo onesnaževanje okolja.

parallel-world-3488497_1920.jpg

PROGRAM: PODJETJA PRIHODNOSTI IN KVANTNA FIZIKA

KDAJ: petek, 20. septembra 2019, od 9.00 do 16.45

KJE: dvorana TOTI DCA, Gorkega 34, Maribor

9.00 – 10.30

Onboarding in kvantnost v kadrovanju, odnosih, kreativnosti, iskanju rešitev – uporabno za vsakega zaposlenega in vodje - Iris Magajna. 

Mentorstvo in medgeneracijsko sodelovanje – energija mladih in izkušnje starejših, Mirjana Ivanuša Bezjak.

Odmor 30 minut

11.00 – 12.30

Kaj vse je prodaja in marketing? Vsak zaposleni v podjetju prodaja na svoj način, kaj je to osebni, kognitivni, etični marketing in kako se lahko samopromoviramo? Martina Brajlih, Miro Mihec

Odmor za kosilo 1 ura

13.30 – 15.00

Vitko poslovanje, design thinking – sredstva za prilagodljivost, kreativnost, sodelovanje, ki je uporabno za vsakega zaposlenega – Lilijana Brajlih, 

 

Odmor 15 minut

15.15 – 16.45

Kako v podjetju zmanjšati stroške in biti okolju prijazen – zakaj se družbena odgovornost splača, Miro Mihec, ddr. Matjaž Mulej

 

fractal-1280076_1920.jpg
einstein1
oba
tesla1

PODJETJA PRIHODNOSTI IN

KVANTNA FIZIKA

Pojem kvantna fizika opisuje teorijo naravnih zakonov, ki se jih vsak dan bolj zavedamo in postajajo pomembnejši. Teoretiki kvantne fizike zagovarjajo, da šele zavest ustvari realnost, kar pomeni, da z zavestjo, mislijo in usmerjanje misli ustvarjamo svojo realnost. Kot primer so raziskave moči transcedentalne meditacije potrdile pozitiven vpliv na okolico: zmanjšalo se je število kriminalnih dejanj, prometnih nesreč in število bolnih. Z močjo misli, vibracij lahko spremenimo realnost sebi in drugim.

VSEBINA DELAVNIC

040 819 656

ONBOARDING IN MENTORIRANJE

physics-3871218_1920.jpg

 

Vsebina delavnice:

 • Onboarding in kvantna fizika v kadrovanju, odnosih in iskanju rešitev, moč misli

 • Mentoriranje in medgeneracijsko sodelovanje, energija mladih in izkušnje starejših

 

Cilj delavnice:

Prvi del delavnice je namenjen razmišljanju o povezavi misli kot kvantni energiji in načinu vplivanja na odnose v podjetju. Z zavestnim usmerjanjem misli, besed in dejanj lahko uspemo vzpostaviti uravnoteženo in podporno delovno okolje v katerem bomo lahko učinkoviti na svojem strokovnem področju. 

V drugem delu ozavestimo pomen medgeneracijskega sodelovanja in prenosa znanj v podjetju z uvajanjem mentoriranja in prednosti obeh generacij za bolj učinkovito delo.

KAJ VSE JE PRODAJA IN MARKETING

Vsebina delavnice:

 • Osebni marketing: Vse je prodaja, začne se pri tebi.

 • Etični marketing: marketing s pozitivnimi družbenimi in okoljskimi učinki.

 • Kognitivni marketing: kako lahko z izgradnjo odnosa s stranko vplivamo na njegove/njene nakupovalne navade

 • Samopromocija: Kako se lahko promoviramo sami, kako nas lahko promovirajo sodelavci, dobavitelji, kupci, mediji (skoraj) brezplačno

Cilj delavnice:

Udeležence spodbuditi in usmeriti k razmišljanju, da je vse kar počnemo v bistvu samopromocija in marketing podjetja. Z znanjem iz delavnice lahko učinek marketinga usmerjamo k svojemu cilju na etični način. Udeleženci bodo spoznali osnove osebnega in kognitivnega marketinga kot metodi, ki lahko pripomoreta k prepoznavnosti posameznika oz. organizacije Na delavnici se bomo spoznali tudi z etičnim marketingom.

physics-3871216_1920.jpg

VITKO POSLOVANJE, DESIGN THINKING  – sredstva za prilagodljivost, kreativnost, sodelovanje, ki je uporabno za vsakega zaposlenega

big-bang-422749_1920.jpg

Podjetja prihodnosti so usmerjena v:

 • razvoj vrednosti, ki jo je pripravljen trg plačati: »Česar ne moremo prodati, ker kupec ni pripravljen plačati, ne počnemo. Temu se želimo približati.«

 • zagotavljanje izdelkov in storitev na učinkovit način, takrat ko kupec zahteva v količini, kakovosti in po drugih pogojih, ki jih zahteva;

 • nenehne izboljšave procesov, usmerjene v vrednost za kupca;

 • nenehno uporabo orodij vitkega poslovanja za identifikacijo in odstranjevanje vseh vrst izgub v procesih;

 • spoštovanje odjemalcev in sodelavcev;

 • dolgoročni razvoj: vitkost je način vsakodnevnega dela in življenja organizacije

Cilj delavnice:

Udeležence želimo usmeriti k spoznanju, da je naš uspeh odvisen od nas samih. Ne le poslovni uspeh, temveč tudi uspeh v življenju. Vitkost zahteva neprekinjeno sodelovanje vseh udeležencev v smeri stalnih izboljšav naših procesov. Udeležencem bomo približali pomen, da so v nenehne izboljšave sistematično vključeni vsi deležniki, zaposleni in zunanji sodelavci, in da je s tem povezano večje zadovoljstvo. 

V pogovoru z udeleženci bomo analizirali možnosti uvajanja (naj)boljših praks v naše poslovanje za nenehen napredek. Soočili se bomo s kondicijo procesov v organizaciji in z mentalno kondicijo, torej načinom razmišljanja sodelavcev (vodje, odločevalcev, izvajalci) v organizaciji. S praktično nalogo bomo preverili pripravljenost delovati po načelih vitkosti kot orodju na poti k odličnosti in k nenehnemu napredku.

KAKO V PODJETJU ZMANJŠATI STROŠKE IN BITI OKOLJU PRIJAZEN

Vsebina delavnice:

 • Osebna odgovornost, odgovornost do družbe, družbena odgovornost

 • Začne se pri (osebni) etiki

 • Ideja, invencija, inovacija → stranski učinki lahko postanejo glavni

 • Vplivanje ni enako vpliv → učinki

 • Standard ISO 26000 in 7 načel družbene odgovornosti

 • Družbena odgovornost je komparativna prednost in hkrati nujna zato, da se izognemo družbeni neodgovornosti, ki so. Njene posledice so zelo drage za podjetje

 • ekonomsko bistvo družbene odgovornosti so preprečeni stroški in težave, zato je merljiva z oportiunitetnimi, ne zabeleženimi stroški, razen kot stroški zaradi družbene neodgovornosti

 

Cilj delavnice:

Cilj delavnice je udeležence pripraviti do zavedanja, da je družbena odgovornost najboljša naložba za podjetje, njih osebno in širšo družbo, vse do človeštva. Povečanje sposobnosti in pridobiti znanje za uporabo načel družbene odgovornosti v svojem podjetju in osebnem življenju.