Vabimo vas, da se nam pridružite vsako sredo med 15 in 16.30 uro, v kateri bomo delili praktične izkušnje in informacije (ne bomo podajali samo teorije):

 • posvetili se bomo vam,

 • aktivno boste sodelovali z vprašanji,

 • predstavljali situacije v katerih se nahajate in

 • iskali odgovore ter rešitve.

S postavljanjem pravih vprašanj dobimo prave odgovore, nove poti, ki nas bodo skupaj pripeljale do novih rešitev.

Nudimo vam situacijsko učenje v varnem in razvojno zastavljenem vodenem procesu. Ob strokovni podpori se bomo pogovarjali in razvijali ideje o doseganju svojih ciljev.  Srečanja se bodo nanašala na konkretne vsebine in veščine, ki jih vi potrebujete zdaj, v tem trenutku.

Pridružite se nam!

 

Srečanja so namenjena vam direktorjem, vodjem, managerjem, lastnikom, samostojnim podjetnikom, obrtnikom, kadrovnikom, poslovnim sekretarjem.

Z nadgradnjo svojega znanja boste korak pred konkurenco.

Kaj se boste naučili:

 1. naučili se boste, kako reagirati v novih situacijah!

 2. naučili se boste, kako razmišljati v smer iskanja rešitev!

Program

 1. Analiza stanja, sreda 22.4.2020

 2. Določanje ciljev, sreda 29.4.2020

 3. Določanje strategij, sreda 6.5.2020

 4. Preverjanje strategij, sreda 13.5.2020

 5. Spremljanje in poročanje, sreda 20.5.2020

 6. Zaključek in nagrajevanje, sreda 27.5.2020

 

Gost 4 srečanja: direktor Jurij Gašper z vami deli dobro prakso z namenom preveriti strategije v praksi

KORAKI ZA VSE, KI DELATE Z LJUDMI

V tej situaciji je pomembno, da sodelavcem daste občutek, da se lahko zanesejo nase in na vas. Dejstvo je, da če ste svojim sodelavcem v oporo zdaj, ko vas potrebujejo, bodo tudi oni vam v oporo, ko jih boste potrebovali in sicer takrat, ko bo ta situacija za nami oz po epidemiji.

Zdaj je čas za priprave za naprej. Zavedati se moramo, da je ca. 70 % change managementa ANALIZA. Če želimo planirati, moramo prej narediti analizo stanja zdaj, tukaj in tudi analizo preteklosti. Analiza v podjetjih je racionalna. IN tukaj se zaznava velik MANJKO  v podjetjih. Zaznava se, da ni (dovolj) racionalne analize: dejstva, številke, realni podatki!

NASVET: Kaj zmoremo, kaj znamo, kaj imamo zdaj??? To so prva vprašanja, ki si jih v tej krizni situaciji postavimo. Ta vprašanja si zapišemo, da bomo lahko poiskali odgovore.

Imate izjemno priložnost, ki je drugače ne bi imeli, če ne bi bili v tej situaciji:
 

 • da ste svojim sodelavcem v oporo,

 • da pokažete, da ste pravi vodja.

Business Meeting

Naslednjih 30% managementa je planiranje in postavljanje CILJEV!

RAZUMEVANJE sebe, da smo vsi ljudje, da 98 % odločitev sprejemamo na podlagi naših čustev, torej vedno bomo čustvena in racionalna bitja. Lahko kontroliramo svoja čustva in svoje reakcije, ne moremo pa kontrolirati vsega okoli nas. Zato je pomembno, da se o svojih občutkih tudi pogovarjamo.

KAJ MENITE? Darwin je rekel, da bo preživela vrsta, ki je:

A) najmočnejša ali
B) vrsta, ki se zna najbolj prilagoditi?

Kaj je po vašem mnenju pravilni odgovor? A ali B?

B. Darwin je rekel, da bo v naravi preživela tista vrsta, ki se zna najbolje prilagoditi in tudi mi smo del narave, zato je  RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI PRILAGAJANJA sedaj ključna.

Že v normalnem času, brez pandemije in ustavljenega celotnega gospodarstva, se v poslovanju pojavljajo krize, ki jih poznate. V tej novi situaciji v kateri smo se znašli, pa je na mestu vprašanje »Kaj pomeni biti fleksibilen v poslu?«

 

INFORMIRANJE: beseda komunikacija izvira iz lat. Communicare = nekaj deliti, imeti nekaj skupnega. To pomeni sredstvo, ki  omogoča izmenjavo in posredovanje informacij.

Zelo dobro vemo, kako zelo pomembno vlogo igra informiranje v času sprememb. Kako bi sicer izvedeli o nevarnosti virusa, o preprečevanju bolezni, zajezitvi širjenja, o vladnih ukrepih, itd , o tem kaj se dogaja, če ne bi bilo informiranja? Prvi korak je seznanjanje s spremembami, drugi korak je utemeljevanje Čemu? In tretji korak je uvajanje spremembe, ukrepov, da je ukrepe čim lažje in učinkoviteje sprejemati.

Posameznik je nagnjen k ohranjanju navad, zato z informiranjem, ali drugače povedano s komunikacijo zmanjšamo negotovost, lahko pa jo tudi seveda povečamo, stopnjujemo, odvisno od namena.

UGOTOVITEV IZ PRAKSE: mnogo podjetij še vedno prične pri repu in ne pri glavi. Začnejo s tretjim korakom. Uvajati začnejo neko spremembo, brez, da bi z njo seznanili zaposlene in utemeljili čemu bo to koristilo.

Sredinih šest, samostojnih in povezanih srečanj se bo izvajalo online 

Kako bo zaživela filozofija podjetja?

Ko so vsi zaposleni seznanjeni s filozofijo, bo velika verjetnost, da jo bodo sprejeli in izražali pri delu. Pri tem pa je seveda potrebna tudi motivacija, saj se nič ne zgodi samo od sebe.

 

Kdaj se motivacija veča pri zaposlenih?

 • ko podjetje komunicira in predstavi svoje cilje,

 • spodbuja predloge,

 • pohvali,

 • daje feedbacke,

 • nagrajuje dosežke v podjetju.

 

Nekdo je prepričan, da je nekaj naredil tako v skladu z delovnim procesom, njegov nadrejen pa misli nasprotno, kajti nimata racionalne osnove, ki je v podjetjih nujna, za zadovoljstvo tako vodstva, kot zaposlenih.

Šele ko vem:

 • kaj so moje naloge,

 • moji roki,

 • cilji,

 • čemu to delam,

 • kako uspešen sem pri tem,

 • kaj so pričakovanja vodstva, bom zadovoljen zaposlen.

Če je vse v zraku, če stvari niso definirane (nikoli seveda ne more biti popolnoma vse definirano, in določeno) – kako se počutim? Kot da lebdim v zraku, nimam nog trdno na tleh, nisem samozavesten in nisem kreativen, delam, garam, pa nisem učinkovit iz perspektive vodstva; iz moje perspektive pa sem žrtev – to je bila slika mnogih ljudi, organizacij pred situacijo v kateri smo se znašli.

 

Dejstvo in resnica je, da ima vsak zaposleni svojo predstavo o organizaciji. Interno komuniciranje pa pomaga pri vzdrževanju kolektivne predstave vseh zaposlenih, pri gojenju pozitivnih odnosov, oblikovanju kulture podjetja, usmerjanju zaposlenih pri izvajanju svojih nalog. 

UGOTOVITVE IZ PRAKSE: v vseh primerih, ko so direktorji rekli, da ne želijo nalog in procesov definirati, da zaposleni vendar zanjo presoditi in vedo, kaj kdaj narediti in kako, se je čez čas izkazalo, da ima vsak posameznik svoj model sveta in svoje nezavedne vzorce ter prepričanja.

Sredinih šest, samostojnih in povezanih srečanj se bo izvajalo online 

Kaj bo torej vaš prvi korak?

 • Ustavite se

 • Poglejte nazaj (analiza).

 • Nato poglejte ali stojite na trdnih temeljih

 • Nato naredite majhen korak naprej

 

UGOTOVITEV IZ PRAKSE: V tem času lahko po spletu pridobivamo neomejene količine informacij , poslušamo rešitve, slišimo odgovore…kaj dobimo? Dobimo kratkoročne odgovore, dobimo motivacijo, ne pa spremembe, in seveda smo znova na začetku.

 

Kljub trenutnemu zmanjšanemu obsegu poslovnih aktivnosti, smo še vedno v stiku z našimi strankami, mnogimi podjetniki, managerji, vodji, ki povedo podobne zgodbe. Zavedajo se, da je zdaj dovolj časa za izobraževanje, oziroma, da je pravi čas. Kje je torej težava?

Težava je v rezultatih.

Nekateri pričakujejo rezultate takoj, in če jih ni, hitro obupajo in zamahnejo z roko, češ saj samo govorijo. Kje je vztrajnost, kontinuiteta? Na tem mestu je vprašanje: Ali poznam vrhunskega športnika, ki je zmagal, ali dobil medalje le z 1 ali 2-kratnim treningom?

Drugi delajo na sebi dalj časa, berejo, pišejo, se učijo, pa vendar ni rezultata v realnosti. Zakaj?
Ker se gibljejo le v 10 % zavestnega sebe, do ostalih 90 % nezavednega uma pa lahko pridemo le z vodenim treningom, oz. s pomočjo druge osebe.

Za doseganje rezultatov sta pomembna  KONTINUITETA  in GLOBINA - torej od načina razmišljanja, ciljev, komunikacije, odnosov, do dejanj, akcije korak za korakom. Ne teči takoj maraton, saj za 4. ovinkom obležimo in se ustavimo. Do navad in prepričanj.

Sredinih šest, samostojnih in povezanih srečanj se bo izvajalo online 

PREDAVATELJICI

Predavateljici vas bosta s svojim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami vodili v vodenem procesu.

IRIS MAGAJNA.jpg

Iris Magajna, intuitivna mentorica, M2M coach, CC coach, mojstrica INLPTA, z dvajset let izkušenj v kadrovanju v gospodarskem sektorju in NVO, s specializacijo kot coach razvoja notranjih potencialov posameznika in družbe za dvig blaginje človeka in narave. Je mama trem hčeram in babica vnukinji in vnuku.  Verjame, da so vse rešitve za uresničitev želja že v nas samih, za vse ostalo poskrbi narava.

20200513_135304.jpg

Mag.Phil. Mihela Baranašič Vidmar (mednarodno certificirana Transolucijska poslovna trenerka, je trenerka za komunikacijo in vodenje zaposlenih. Dela v podjetjih z managerji, ter vsemi nivoji zaposlenih, v obliki individualnih in skupinskih coachingov, praktično usmerjenih delavnic in predavanj, ter treningov na delovnih mestih. Je pozitivno naravnana in usmerjena k rešitvam, ter ciljem.

Podpiramo vas na poti do rešitev, ki so vaše rešitve!