AJURVEDA
znanost zdravja in
življenja

 
Vsebina delavnice
  • Osnovni principi, cilji in zakonitosti ajurvede – prvi znanstveni medicinski sistem

  • Razlaga osnovnih petih elementov in kako to definira posameznika

  • Osnove ajurvedske histologije in predstavitev metode pulzne diagnostike

  • Dihalne vaje, ki jih vsak lahko izvaja sam, glede na osnovni telesni tip in efekt, ki ga želijo (pomiritev, poživitev, ohladitev…)

Ciljna skupina: VSI ZAPOSLENI, začetnik

Čas trajanja: 90 min

 

Kotizacija na udeleženca: 80 EUR+ddv

Kdaj: torek, 17. 9. 2019 od 14.00 – 15.30

Kje: v sejni sobi THS, Zagrebška cesta 28, Maribor

AJURVEDA (ayurveda) je znanost življenja. Ker moderna medicina le s težavo dohaja vse bolezni in obolenja, ki nastajajo kot posledica čedalje bolj nenaravnega načina življenja, je ajurveda vedno bolj popularna tudi v naših logih. Sama beseda ajurveda je skovanka iz dveh besed v sanskrtu. Prva je beseda ‘ayus’, ki pomeni ‘življenje’ in se nanaša na naravno in uravnoteženo delovanje človeškega organizma. Besedo ‘veda’ pa bi po naše najbrž najbolje prevedli kar z ‘veda’, ali pak nemara ‘znanost’. Ajurveda torej dobesedno pomeni "veda o življenju", "znanost življenja". Seveda pa tudi tako mogočna in s tradicijo podkrepljena znanost ne more vedno doseči čudežev, zato se ajurveda toliko bolj osredotoča na ozaveščanje pacienta. Vsaj pri resnejših obolenjih proces ozdravitve s pomočjo ajurvede redko mine brez tega, da se bolnika podrobno izobrazi o vrzelih v njegovem življenjskem slogu. Osnovni poudarki so na: prehrani, tipih telesne aktivnosti in drugih ključnih parametrih posameznikove osebne konstitucije.

 

V uvodnem predavanju o ajurvedi se slušatelji seznanijo z osnovnimi principi in cilji ajurvede ter zakonitostih na katerih je osnovan ta prvi znanstveni medicinski sistem, ki ga je razvilo človeštvo. Večina predavanja je posvečena razlagi osnovnih "velikih" petih elementov in delovanju treh energij ter kako njihovo prepletanje in delovanje ustvarja in vodi vsakega posameznika in nas definira tako po naših fizioloških kot psihičnih in energetskih lastnostih.

 

Pogovarjamo se tudi o glavnih virih energije in o vrstah hrane, razložijo se osnove ajurvedske histologije in predstavijo metodo pulzne diagnostike. Predavanje se zaključi s temo o dihalnih vajah in kratkim prikazom splošno uporabnih dihalnih vaj, ki jih slušatelji ne glede na osnovni telesni tip lahko ozvajajo sami vsak dan, da dosežejo željeni efekt (pomiritev, poživitev, ohladitev,...).

 

Predavanje je povsem primerno za ljudi brez predznanja o ajurvedi. Posebne motorične sposobnosti za udeležence delavnice in za izvajanje dihalnih vaj niso potrebne :) Ciljna skupina so vsi ljudje, ki jih zanima dolgoročno ohranjanje kvalitete življenja in ni omejeno na posebne segmente populacije. Ajurveda je namreč stil življenja, ne zgolj medicinski pristop, zato si z njo lahko pomagajo prav vsi. 

 

Vsak udeleženec prejme: 

  1. gradivo z detox receptom,

  2. vprašalnikom za določanje telesnega tipa in

  3. pregled hrane po tipih in opis dihalnih vaj.

Delavnica z Manjo in Evo

Predavateljici

Manja Balek Jurjavič, dipl. arheologinja, direktorica Shankara d.o.o., ajurvedska fitofarmacija, zgodovina ajurvede in  praktični prikaz dihalnih vaj Eva Knafelc, ajurvedska masaža, zdravljenje. Obe sta ajurvedski svetovalki in pooblaščeni za prikaz osnovnih dihalnih tehnik s strani ajurvedskih zdravnikov.

Ajurveda, predavateljici.1.jpg